główna cennik zapisy kontakt

Intensywny KURS C++

Czego uczymy?
I semestr
II semestr
III semestr
Organizacja kursu i   Harmonogram

Programowanie w C-sharp

Czego uczymy ?
Wstęp
Zagadnienia
Organizacja kursu i   Harmonogram

Tworzenie Stron WWW

Czego uczymy ?
HTML
CSS
PHP
JAVA Script i CMS-y
Organizacja kursu i   Harmonogram

Certyfikat ECDL

Co to jest ECDL
Treść kursu
Korzyści z ECDL
Egzaminy

C++ dla każdego i Ciebie też

   Jest to kurs dla osób potrafiących się zmobilizować do systematycznego uczenia się. Wszystkie zagadnienia omawiane są ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne zastosowania. Chodzi o jak najszybsze opanowanie umiejętności programowania aplikacji w jezyku C++.
   Naszym celem jest nauczenie słuchacza dużej samodzielności w dalszym zdobywaniu wiedzy. Sposób tworzenia aplikacji, kolejne języki programowania oraz rozwój sprzętu komputerowego powodują, że osoba zainteresowana programowaniem musi nieustannie samodzielnie zdobywać nowe informacje.

   

W ciągu trzech semestrów nauki słuchacz musi się nauczyć :

  • pisać proste programy użytkowe dla środowiska DOS
  • pisać gry i programy użytkowe z wykorzystaniem biblioteki graficznej BGI
  • pisać programy dla Windows
  • wykorzystywać w swoich programach funkcje API dla Windows
  • pisać programy do obsługi prostej bazy danych
  • pisać programy modyfikujące rejestr systemowy
  • pisac wygaszacze ekranu
  • tworzyć aplikacje sieciowe
  • tworzyć gry w oparciu o bibliotekę DirectX
  • tworzyć aplikacje za pomocą Visual Studio .NET

e-academia.pl