główna cennik zapisy kontakt

Intensywny KURS C++

Czego uczymy?
I semestr
II semestr
III semestr
Organizacja kursu i   Harmonogram

Programowanie w C-sharp

Czego uczymy ?
Wstęp
Zagadnienia
Organizacja kursu i   Harmonogram

Tworzenie Stron WWW

Czego uczymy ?
HTML
CSS
PHP
JAVA Script i CMS-y
Organizacja kursu i   Harmonogram

Certyfikat ECDL

Co to jest ECDL
Treść kursu
Korzyści z ECDL
Egzaminy

C++ dla każdego i Ciebie też

Zaczynamy od zupełnych podstaw, poniżej przykładowe zagadnienia z wybranych lekcji:

 • I
 • Historia języka c++ , twórcy, dzień dzisiejszy, najbardziej znane kompilatory
 • Projekt, pliki w projekcie, kompilacja plików cpp
 • Tworzenie programu w środowisku Borland C++4.51( lub inne środowisko wybrane przez słuchacza)
 • Pierwszy program - wyświetlenie tekstu i proste formatowanie

 • II
 • Struktura programu
 • Dołączanie plików nagłówkowych
 • Funkcja główna
 • Nawiasy klamrowe i zwykłe
 • Zmienne deklaracja, przypisanie,
 • TYPY DANYCH ( tabelka)
 • Operatory arytmetyczne ( tabelka)
 • i++, i-- o co chodzi ?
 • Program - liczenie sumy , różnicy , iloczynu i ilorazu różnych liczb
 • Pobieranie danych z klawiatury >>
 • Proste formatowanie wyjścia
 • Kalkulator liczb całkowitych
 • Liczenie kwadratów i sześcianów liczb całkowitych
 • Objętości brył i pola powierzchni
 • Pobranie z klawiatury i wyświetlenie tekstu

 • III
 • Warunki logiczne - wstęp
 • Instrukcje sterujący programem
 • Definicja instrukcji for i if
 • Proste przykłady dla petli for
 • Sumowanie liczb kolejnych ( ciąg prosty )
 • Wyjaśnienie s=s+i
 • Najczęstrze błedy w pętlach ( pętle nieskończone, średnik na końcu, inne zmienne sterujące )
 • Instrukcje if else
 • Zgadywanie liczb - pętla for nieskończona
 • Break - przerywanie pętli
 • Continue - przerwanie obiegu
 • Wyświetlanie na ekranie róznych figur ( kwadrat, choinka, itp) w trybie tekstowym

 • IV
 • Po co tablice ? - rezerwacja pamięci na wiele elementów tego samego typu
 • Indeksacja tablicy
 • Wpisywanie elementów do tablicy, pobieranie danych z tablicy
 • Tablica w pętli FOR
 • Wypełnianie tablic zadanymi liczbami ( parzyste, nieparzyste , podzielne przez 3 itd.)
 • Suma i iloczyn elementów tablicy
 • MAX I MIN elementów tablicy
 • Inne operacje na tablicach jednowymiarowych
 • Tablice liczb rzeczywistych
 • Tablice znakowe
 • Wpisywanie tekstu i wypisywanie // znak końca stringu!!!!
 • Program - Podaj imię, nazwisko itp.
 • Tablice dwuwymiarowe
 • Przetwarzanie wszystkich elementów w dwóch pętlach FOR
 • Przetwarzanie wybranych kolumn i wierszy ,przekątna tablicy
 • Min i max tablic dwuwymiarowych
 • Poprawne wyświetlenie tablicy dwuwmiarowej

 • V
 • Do czego służą wskaźniki ?
 • Definicje wskaźników
 • Proste przykłady - przypisanie wartości , porównywanie wskazywanych wartości
 • Operator adresu, wyświetlenie adresu
 • Zapis szesnastkowy
 • Złożone zadania o wskażnikach
 • Wskaźniki a tablice
 • Wskaźniki a tablice -porównanie w tych samych zadaniach

 • VI
 • Deklaracje funkcji, definicje
 • Co funkcja zwraca, co pobiera?
 • Proste przekazywanie parametrów
 • Własne funkcje ( dodaj dwie liczby itp.)
 • Zmienne lokalne i globalne
 • Czeste błedy przy funkcjach
 • Funkcje biblioteczne ( przykłady na funkcjach matematycznych )
 • Funkcja silnia
 • Złożone przekazywanie argumentów
 • Pętle DO WHILE, WHILE
 • Instrukcje SWITCH ...CASE, IF else -dokładnie
 • Sortowanie bąbelkowe
 • Uporządkuj alfabetycznie listę imion itp.

 • VIII
 • PLIKI
 • Strumienie plikowe - tworzenie
 • Zapis do pliku , odczyt , ustawianie wskaźnika
 • Zapis do pliku liczb i tekstu
 • Prosta baza danych imion i nazwisk

GRAFIKA DOSOWA

 • IX
 • Initgraph i close, plik bgi ( kłopoty)
 • Wyświetlenie punktu, okręgu linii, prostokąta,
 • Wyświetlanie z pętlami
 • Zmiany kolorów obiektów
 • Proste animacje
 • gra zrecznościowa wężyk
 • Zapis wyniku do pliku
 • Programy użytkowe , wykresy funkcji sin cos, dowolne funkcje, cykloida
 • Ilustracja graficzna zadań z fizyki
 • Rzut kamieniem w polu grawitacyjnym - gra

ASSEMBLER

 • Wstęp - informacje o rejestrach komputera
 • Wyświetlenie kursora
 • Tryb 13h karty grafiki
 • Informacje o dyskietce - odczyt i wyświetlenie
 • Info o systemie
 • Własne funkcje graficzne i własne znaki

OBIEKTOWO STRUKTURY

 • Dlaczego struktury ? , definicje
 • Pola struktury i odwołania do nich
 • Struktura punkt ( wykorzystanie w grafice)
 • Baza danych tworzona za pomocą tablicy struktur
 • Przetwarzanie danych w tablicy struktur ( max, min )
 • Przeszukiwanie tablic danych

DYNAMICZNE TYPY DANYCH

 • lista jedno i dwukierunkowa
 • Definicje
 • Wstawianie nowego węzła na końcu , usuwanuie węzła
 • Wykorzystanie- baza danych bez zapisu na dysk
 • Zapis listy na dysk i odczyt

 • Do czego mogą przydać się klasy?
 • Deklaracje i definicje
 • Pola i metody w klasie
 • Deklaracje i definicje funkcji nskładowych
 • Konstruktory i destruktory
 • Tablice obiektów
 • Dziedziczenie - wstep
 • Baza danych z wykorzystaniem klas

e-academia.pl