główna cennik zapisy kontakt

Intensywny KURS C++

Czego uczymy?
I semestr
II semestr
III semestr
Organizacja kursu i   Harmonogram

Programowanie w C-sharp

Czego uczymy ?
Wstęp
Zagadnienia
Organizacja kursu i   Harmonogram

Tworzenie Stron WWW

Czego uczymy ?
HTML
CSS
PHP
JAVA Script i CMS-y
Organizacja kursu i   Harmonogram

Certyfikat ECDL

Co to jest ECDL
Treść kursu
Korzyści z ECDL
Egzaminy

C++ dla każdego

W jednym module omawiane jest jedno złożone zagadnienie np. tablice jednowymiarowe, wskażniki czy zapis do pliku.

Do każdego modułu uczestnik kursu otrzymuje :

  • materiały teoretyczne w formacie Worda (na życzenie inny format )
  • kody źródłowe programów ilustrujących zagadnienie (5-10 programów )
  • zadania do samodzielnego rozwiązania ( 5-10 zadań)

Uczestnik kursu powinien w ciągu tygodnia rozwiązać zadania i wysłać rozwiązania do swojego prowadzącego ( na adres imie@e-academia.pl) oraz umieścić w odpowiednim folderze na platformie szkoleniowejProwadzący sprawdza poprawność rozwiązań i odsyła zadania wraz z komentarzem, omówieniem popełnionych błędów i innymi wskazówkami.

Każdy słuchacz ma ścisły kontakt ze swoim prowadzącym i w kazdej chwili może się z nim kontaktować w sprawie :

  • rozwiązania zadań
  • wątpliwośći dotyczące przerabianego materiału
  • pytań dotyczących zagadnień z danego działu
  • dowolnych pytań z zakresu programowania w języku C++
  • innych pytań zwiazanych np. ze sprzętem komputerowym

Kurs jest kursem tematycznym tzn. nie ma ścisłych ram czasowych w których trzeba zaliczyć lekcję ( moduł). Sugerujemy, że powinien to być jeden tydzień jednak z kilkuletnich doświadczeń, że ciężko niektórym słuchaczom zmieścić się w tym czasie. Z drugiej strony są osoby, które jak najszybciej chcą iść do przodu z materiałem i przynajmniej początkowe lekcje robią w dwa dni. Istotne dla nas jest aby materiał z danego modułu został dobrze opanowany. Czas jest tu sprawą drugorzędną i dostosujemy się do oczekiwań słuchacza.


e-academia.pl